Maand: januari 2021

Als De Croo, Vandenbroucke & Co olie op het vuur gooien

De regering verliest de race tegen de derde golf, omdat de vaccinatiecampagne “zeer moeilijk” wordt gemaakt door Pfizer, Zeneca en de anderen (dixit Vandenbroucke). Aangezien zij hun burgerlijke meesters niet konden dwingen, besloten de ministers daarom de beperkende maatregelen tegen de bevolking te versterken. Wat de jongeren betreft die hun toekomstperspectieven steeds zien vervagen, kregen…

Fedex: de ontslag als bonus !

Veel werkers van FedEx hebben voor deluchthaven van Luik deelgenomen aan de pikettenom te protesteren tegen de aankondiging van 671ontslagen. De overige 861 personeelsleden kregende keuze tussen het “aanvaarden” van een nieuwearbeidsovereenkomst met nog meer flexibiliteit watbetreft werktijden en werkuren, of het verlaten vanhet bedrijf!De toegenomen vraag naar logistieke diensten alsgevolg van de pandemie heeft…

Rat race op wereldschaal

Bazen uit de auto-industrie klagen over een tekortaan halfgeleiders. De leveringstermijnen zouden zijnverlengd van weken tot maanden. In Duitsland zijnzelfs verschillende vestigingen gesloten.Tussen een sterk stijgende vraag en een zekereschaarste aan grondstoffen, en ook de door depandemie verstoorde productie, lopen despanningen op, waarbij elk van de grote groepen eenmaximum aan winst voor zichzelf tracht tereserveren.…

Sanofi: staking tegen banenverlies in het midden
van een pandemie

Op dinsdag 19 januari zijn bijna 200 werkers instaking gegaan op de site van Sanofi in Val de Reuilom te protesteren tegen de aankondiging dat 400banen in onderzoek en ontwikkeling in Frankrijkzullen worden geschrapt. In juni waren er reeds1.700 banen geschrapt in de groep (waarvan 1.000 inFrankrijk). Midden in de gezondheidscrisis en terwijlde groep bijna…

Vaccinatie : de verspilling wegens concurrentie en privé bezit

Pfizer waarschuwde de regering dat de leveringenaan België zouden verminderen, aangezien hetmogelijk is 6 doses per injectieflacon te verkrijgen, inplaats van 5 zoals bepaald in de instructies van defabrikant. Pfizer zal dus duizenden doses minderafleveren, terwijl het bedrijf hetzelfde totaalbedragblijft aanrekenen. Maar dit besluit heeft ook gevolgenvoor de vaccinatiecampagne voor hetziekenhuispersoneel, die met enkele weken…

Na de PSA-Fiat Chrysler Fusie, voor de arbeidersfusie

De aandeelhouders van PSA en Fiat-Chrysler hebben 98,85% voor de fusie van beide groepen gestemd. Hiermee wordt de vierde grootste autogroep ter wereld geboren. De aandeelhouders van de twee groepen hopen hun winst te verhogen, die voortkomt uit het werk van 400.000 arbeiders en bediende die de aandeelhouders nog meer zullen proberen uit te persen.…

Premie voor zorgpersoneel: dat is niet genoeg!

Het ziekenhuispersoneel kreeg de “aanmoedigingspremie” die de regering eind december had beloofd. Van de beloofde 1000 euro kregen de arbeiders ongeveer 370 euro netto! Dit toont de minachting van de overheid voor de hulpverleners. In de gezondheidssector wordt al tientallen jaren bezuinigd en de huidige pandemie heeft het voor iedereen duidelijk gemaakt dat er behoefte…

Google: werkers nemen het initiatief

Tijdens een staking in 2018 om de straffeloosheid van de directie rond seksuele intimidatie aan de kaak te stellen, hadden de werkers van Google al laten zien dat achter de nieuwe digitale economie en de 34 miljard winst van Google in 2019 de uitbuiting van de 130.000 werkers – en evenzoveel onderaannemers – op de…

Waanzin

In 2020 is het fortuin van Europese miljardairs met 14% gestegen, dat van Noord-Amerikaanse miljardairs met 25% en dat van Aziatische miljardairs met 50%. Als eigenaars van aandelen hebben zij geprofiteerd van de schommelingen op de beurs. De grote winnaar in dit spel is Elon Musk, 20% eigenaar van de Tesla Group. De aandelenkoers van…

VS: Extreemrechts doet stoer

Honderden aanhangers van Trump zijn het gebouw van het Congres in Washington D.C. binnengedrongen, wat vier uur chaos en vijf doden veroorzaakte. Trump had zijn aanhangers opgeroepen om te demonstreren en om te protesteren tegen zijn verkiezingsnederlaag, en tienduizenden van hen kwamen uit het hele land. Met de passiviteit of medeplichtigheid van sommige politieagenten die…