Rat race op wereldschaal

Bazen uit de auto-industrie klagen over een tekort
aan halfgeleiders. De leveringstermijnen zouden zijn
verlengd van weken tot maanden. In Duitsland zijn
zelfs verschillende vestigingen gesloten.
Tussen een sterk stijgende vraag en een zekere
schaarste aan grondstoffen, en ook de door de
pandemie verstoorde productie, lopen de
spanningen op, waarbij elk van de grote groepen een
maximum aan winst voor zichzelf tracht te
reserveren. De gevolgen hiervan zijn
handelsoorlogen die uiteindelijk de productie zwaar
vertraagt.
Maar uiteindelijk zijn al deze groepen, van de
leverancier van silicium, via de maker van telefoons,
koelkasten of auto’s, tot de halfgeleiderproducenten
TSMC, Qualcomm of ST MicroElectronic, allemaal van
plan hun werkers te doen opdraaien voor dat
systeem dat steeds absurder wordt. Door gewerkte
zaterdagen, werkloosheidsdagen, flexibiliteit tot het
uiterste, ontslagen, onmenselijke werkritmes… en in
sommige landen, werkkampen.
Het is een immense destructieve verspilling die op
een steeds zwaardere uitbuiting berust. Werkers
over de hele wereld zullen geen andere keuze
hebben dan in opstand te komen. De enige echte
hoop voor de mensheid is onszelf de middelen te
geven om onze opstand om te zetten in een kracht
die in staat is het kapitalisme omver te werpen.
Sanofi: staking tegen banenverlies in het midden
van een pandemie
Op dinsdag 19 januari zijn bijna 200 werkers in
staking gegaan op de site van Sanofi in Val de Reuil
om te protesteren tegen de aankondiging dat 400
banen in onderzoek en ontwikkeling in Frankrijk
zullen worden geschrapt. In juni waren er reeds
1.700 banen geschrapt in de groep (waarvan 1.000 in
Frankrijk). Midden in de gezondheidscrisis en terwijl
de groep bijna een miljard van de Franse Staat heeft
ontvangen en 4 miljard aan zijn aandeelhouders
heeft uitgekeerd in 2019, kondigt de groep
schaamteloos een besparingsplan van 2 miljard euro
aan. Het bewijs, voor zover dat nog nodig was, dat
Sanofi winst maakt lang voordat zij geneesmiddelen
of vaccins produceert.
De stakers zijn zich er heel goed van bewust dat zij
alleen door mobilisatie in staat zullen zijn de
miljardenrijke groep tot betalen te dwingen.