Premie voor zorgpersoneel: dat is niet genoeg!

Het ziekenhuispersoneel kreeg de “aanmoedigingspremie” die de regering eind december had beloofd. Van de beloofde 1000 euro kregen de arbeiders ongeveer 370 euro netto! Dit toont de minachting van de overheid voor de hulpverleners.

In de gezondheidssector wordt al tientallen jaren bezuinigd en de huidige pandemie heeft het voor iedereen duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een algemene verhoging van de financiering en een massale aanwerving van personeel. Om dit te bereiken heeft de regering opnieuw aangetoond dat we alleen kunnen rekenen op onze vastberaden strijd om de maatregelen op te leggen die nodig zijn om een gezondheidsstelsel te waarborgen dat de volksgezondheid kan garanderen.