Maand: september 2016

Stoppen met de aderlating!

Bijna 9000 afvloeiingen in het kader van collectieve ontslagen zijn sinds begin dit jaar aangekondigd.  2200 bij Caterpillar, 650 bij Axa, 300 bij P&V, maar ook bij Douwe Egberts, IBM, TUC Rail, MS Mode… zonder de afvloeiingen in de bedrijven mee te tellen waarvan de media niet spreken, de vertrekken die niet vervangen worden en…

Een eindeloze bezuinigingspolitiek… voor de werkers

In plaats van de 2,4 miljard € aan besparingsmaatregelen, is het 4,2 miljard die de regering nu in oktober gaat zoeken. Waarom? Omdat de kassen van de sociale zekerheid vertonen een tekort van 698 miljoen €. Maar als de patronale bijdragen van 33% naar 25% worden verminderd, kunnen de kassen zeker geen batig saldo meer…

De mobiliteit van morgen…

72 000 vroegtijdige doden elk jaar in Europa, waaronder 2 300 in België: dit is het effect van de concentratie van stikstofoxiden (NOx) in de stedelijke zones die voornamelijk door de vervuilende gassen van wagens worden veroorzaakt.  Geen enkele autobouwer leeft de emissienorm Euro 6 na, en sommigen, zoals Fiat, Renaut, Opel, overschrijden die met…

Dikke vrienden denken niet aan geld

De minister van energie Marghem (MR) wil de betaling van het saldo van de nucleaire taks aan Engie (Oud-Electrabel) niet vragen.  Nochtans heeft de energieregulator Creg duidelijk berekend dat het over een winstderving van 3 miljoen € voor 2015 gaat. Maar de minister benoemt liever een nieuwe deskundige op gevaar af dat het termijn wordt…

De dood wordt goed uitgevoerd

De verwoestende oorlog die Saudi Arabië sinds maart 2015 tegen Jemen voert, heeft de uitvoer van Waalse wapens ter bestemming van dit land enorm doen groeien. De 575 miljoen € wapens en munitie die in 2015 verkocht zijn hebben zeker bijgedragen tot de dood van meer dan 7000 mensen en tot de verplaatsing van 2,8…

Er moet een einde komen aan dit systeem dat in bloed wegzinkt!

De betogingen die in Congo gewelddadig zijn onderdrukt hebben voor een ogenblik het land aan de vergetelheid ontrukt. Het huidige Staatshoofd Joseph Kabila probeert al maanden zijn verplichting te omzeilen en nieuwe verkiezingen niet te organiseren.  Zijn rivalen die zijn plaats willen innemen roepen ertoe te betogen. Charles Michel, als Premier van de oude koloniale…

Bourgeois bekeert zich

De minister-president van het Vlaamse gewest heeft het groene licht gegeven voor de uitvoer van een tal vizieren (stukken die dan op wapens worden gemonteerd) naar Saoedi-Arabië. Een paar maanden geleden was hij samen met anderen de schandalige uitvoer aan het aanklagen van wapens uit Wallonië naar dit land waarvan iedereen weet dat het de…

Ontslagen de hele wereld door

Na de sluiting van de Caterpillar fabriek van Gosselies in België zou een deel van de productie gerepatrieerd worden op de fabrieken van Grenoble in Frankrijk. “De ene zijn brood is de andere zijn dood?” zouden sommigen kunnen denken. Maar zelfs niet! Want een deel van de productie van Grenoble zou vertrekken naar Brazilië en…

Een dik fiscaal cadeau in ruil voor… een dik fiscaal cadeau!

De regering bereidt er zich voor de nominale rente van de vennootschapsbelasting te verlagen (wat ze normaal zouden moeten betalen, mochten ze niet beroep doen op de notionele interestaftrek en de andere trucjes die door de wet worden voorzien). Van 33,99% zou deze rente naar 25 of 20% gaan… Wie zegt beter? In ruil hiervoor,…

Hoge muren

Boven de muren die al in Calais bestaan overweegt de Britse regering een muur “op zijn Israëlisch” van 4 meter hoog te bouwen, tegen de migranten. Trump spreekt over een soortgelijke muur langs de grens tussen de V.S. en Mexico, waar er al voor een deel een muur staat. Hongarije is ook bezig één te…