Ziekelijke eetlust

Dit jaar hebben de grote bedrijven al 1.190 mil-jard dollar uitgegeven in overnames van andere be-drijven. Het is meer dan in 1999 en 2006, de twee recordjaren op dat gebied. Deze 1.190 miljard dollar hebben er niet toe gediend rijkdom te maken. Inte-gendeel worden de fusies en overnames van bedrij-ven vaak gevolgd door herstructureringen en afschaf-fingen van banen, wat de crisis nog verergert…

Neen, de aandeelhouders van de bedrijven hebben geen gebrek aan geld. Het moet dienen tot de banen en lonen van de werkers!