Waar komt de Staatsschuld vandaan? 

De schuld van de Belgische Staat bedraagt bijna 600 miljard, en ze stijgt nog steeds! Zoveel zelfs dat de dienaars van het patronaat verontrust zijn. Onlangs was het de gouverneur van de nationale bank die aankondigde dat de volgende regering bezuinigingsmaatregelen zou moeten nemen om ervoor te zorgen dat de schuld wordt terugbetaald… door de bevolking!

Als de Staat schulden maakt, in onze naam, dan is dat omdat grote bedrijven steeds meer belastingvoordelen, subsidies, belastingvrije banen, investeringssteun, militaire uitrusting, enz. eisen.

Dit alles is duur en de belastingen volstaan niet om de uitgaven te dekken. Dus leent de Staat van grote banken en financiële instellingen en betaalt hen in ruil daarvoor een royale rente. In 2023 zal de rente op de schuld bijna 8 miljard euro bedragen… dat is een miljard meer dan het bedrag dat wordt uitgegeven aan sociale zekerheid voor werkloosheid en loopbaanonderbreking!   

Voor kapitalisten is de schuldenspiraal een goudmijn! Meer subsidies, meer Staatsuitgaven, meer leningen, meer rente op leningen… ze worden bij elke stap rijker, zonder iets te doen, en het is de bevolking die betaalt!