Volvo Trucks Gent: de staking loont!

Van 14 tot 17 maart, na veel werkonderbrekingen sinds einde februari, stond de Volvo Trucks fabriek in Gent stil wegens staking. De werklast is er onverdraaglijk geworden en de flexibiliteit werkt maar in één richting: de werkers moeten hun verlofdagen een paar maanden op voorhand zetten, maar de directie kan die op het laatste moment annuleren. Daarbovenop moet het werk gedaan worden met oud en soms gevaarlijk materiaal wegens gebrek aan investeringen. En dit maakt het niet mogelijk om het werktempo te volgen.

Drie voorstellen van de directie om het werk te hervatten zijn door de werkers verworpen. Op de tweede dag van de staking zijn het de Zweedse managers zelf die gekomen zijn.  Uiteindelijk heeft de directie een daling met 10% van het tempo moeten toegeven totdat de andere beloftes effectief worden, zoals de aanwerving van 50 werkers per ploeg en de vervanging van een veertigtal oude clarks. En dit is maar een kleine meerderheid van 57,51% van het personeel die het voorstel heeft goedgekeurd. Er waren meer stemmers dan in de vorige stemmingen: is het door meer niet-stakers te doen stemmen dat de directie de doorslag heeft kunnen geven?

De werkers zijn trots op hun staking die geloond heeft.  Ze zijn zeer aandachtig wat de beloftes van de directie van Volvo betreft. Een staking met 57% van het personeel, en zelfs minder, kan altijd zijn werk doen!