Uitverkochte mobilisatie

Twee dagen na de staking van 13 februari zijn de syndicale leidingen terug aan de onderhandelingstafel met het patronaat.In plaats van 0,8% maximale verhoging boven de index, zou het vandaag sprake zijn van 1,1%. Dit is minder dan 20 euro per maand! Dit is belachelijk, zeker als de bedrijven stijgende winsten aankondigen!

En deze “maximale verhoging” houdt de bazen niet tegen de premies te verlagen, en zelfs de lonen bijvoorbeeld als men van baan verandert! In ruil van dat niets zegt Robert Verteneuil, voorzitter van het ABVV, dat hij klaar staat om wat toe te geven wat flexibiliteit betreft. Er valt niets te onderhandelen met het patronaat.Met of zonder Verteneuil en zijn clubje bureaucraten die al zoveel jaren de leiding van de vakbond stelen, moet men een krachtsverhouding bouwen om een einde te maken aan de patronale aanval! Het gaat om onze overleving!