Test op maat 1:1

In 2013 hebben grote autobouwers een studie besteld over gevolgen van uitlaatgassen van dieselmotors. Ze hebben apen aan verschillende concentraties stikstofdioxide blootgesteld. In een andere studie, minder gewelddadig deze keer, werd er getest op mensen.

De autobouwers maken zich ongerust over de gevolgen van hun motoren op de gezondheid? Dat is nogal onwaarschijnlijk. Het ging eerder om verkoopargumenten te krijgen die “wetenschappelijk” klonken. Zodat ze wagens blijven verkopen waarvan de schadelijke effecten al lang bekend zijn.

Dit is een schande. En het blijft doorgaan. Dagelijks worden honderden miljoenen mensen onderworpen aan uitlaatgassen waarvan de effecten op de gezondheid bewust geminimaliseerd worden. Want de vrees van de aandeelhouders van de auto- en oliesector om hun winsten te zien dalen, is belangrijker dan het belang van de volksgezondheid.