Te gemakkelijk

De collega’s in de logistiek moesten een papier ondertekenen waarin zij zich ertoe
verplichtten altijd de rijrichting te respecteren en geen verboden richting meer te nemen.
Behalve dat met het huidige tempo, veel rondes onmogelijk zijn om te voltooien zonder een
verboden richting te nemen.
Dit is een manier voor de directie om haar verantwoordelijkheid af te schuiven op de
schouders van de arbeiders.