Tag: lonen

Het “competitiviteitspact”: achter het platte bedrog is er een effectieve aanval op de lonen!

De federale regering heeft aangekondigd een ak-koord te hebben gevonden over een “pact voor com-petitiviteit en werkgelegenheid”. Dit komt na maan-den druk vanuit de patronale kamp om de zogezegd “loonhandicap” te verminderen, lees: om de lonen te verlagen. En kijk: ineens zullen we integendeel een daling van de BTW op de elektriciteit krijgen, als men…