Tag: competitiviteit

Het “competitiviteitspact”: achter het platte bedrog is er een effectieve aanval op de lonen!

De federale regering heeft aangekondigd een ak-koord te hebben gevonden over een “pact voor com-petitiviteit en werkgelegenheid”. Dit komt na maan-den druk vanuit de patronale kamp om de zogezegd “loonhandicap” te verminderen, lees: om de lonen te verlagen. En kijk: ineens zullen we integendeel een daling van de BTW op de elektriciteit krijgen, als men…

Niet de werkers kosten te veel, wel de concurrentie en de winst!

“De helft van de Belgische werkgevers denkt eraan te ontslaan, tenzij de regering maatregelen neemt om de loonkosten te verlagen”, heeft Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het patronale verbond VBO gewaarschuwd. Zoals gewoon doet het patronaat aan chantage: aanvaard loonverlagingen, verlagingen van terugbetalingen en van vergoedingen van de sociale zekerheid, anders gaat men banen moeten…

Jobs en lonen eerst!

De «loonkostenhandicap», hoeveel keer hebben ze dat woord herhaald. Want voor het moment pro-beert het patronaat een nieuwe wet op te leggen die als doel heeft in de komende jaren de lonen te ver-minderen. En iedereen zit nu bezig om deze be-roemde «handicap» te becijferen. Het Planbureau schat die rond 5,1%; de patronale organisaties rond…