Tag: besparingen

Besparen ten nadele van de vrouwen

Om op de gezondheidszorg te besparen heeft de regering beslist om de terugbetaling voor het ziekenhuisverblijf voor een bevalling met een halve dag te verkorten. De regering hoopt zo 11,7 miljoen in 2015 te besparen en 14 miljoen vanaf 2016. Om deze verloren halve dag te compenseren zou er een serieuze thuisbijstand moeten plaatsvinden met…

De Staatshervorming: de rekening klopt niet!

Met het begin van het jaar worden een zeker aantal bevoegdheden, zoals het kindergeld, overgedragen van het federale niveau naar de gewesten en de gemeenschappen, en hiermee 4366 voltijds equivalenten van ambtenaren. In de grote warboel van het opdelen schijnt het dat het aantal ambtenaren om deze taken op zich te dra-gen er helemaal niet…