Tag: Belgacom

Werkers aller landen, verenigt U!

Dominique Leroy, CEO van Belgacom, zegt dat ze inspiratie haalt bij de buurlanden waar de “loonkosten” slechts 24% van het omzetcijfer bedragen, tegen 33% bij Belgacom. Dit is haar rechtvaardiging om banen te schrappen. Maar deze concurrentie kent geen limiet: in Duitsland kondigt Deutsche Telekom het schrappen van 4 900 posten binnen de 2 jaar…