Tag: Antwerp Ship Repair

Door gewetenloze dieven gedood

In de haven van Antwerpen hebben twee arbei-ders een dodelijke val gedaan. Het bakje van de hoogtewerker waarin ze stonden brak en viel naar beneden. Ze werkten voor een uitbesteder van Ant-werps Dry Docks, het oude Antwerp Ship Repair. De onderhoudsdocks van de schepen van de haven van Antwerpen die vandaag in de handen van…