Tag: ambtenaren

De Staatshervorming: de rekening klopt niet!

Met het begin van het jaar worden een zeker aantal bevoegdheden, zoals het kindergeld, overgedragen van het federale niveau naar de gewesten en de gemeenschappen, en hiermee 4366 voltijds equivalenten van ambtenaren. In de grote warboel van het opdelen schijnt het dat het aantal ambtenaren om deze taken op zich te dra-gen er helemaal niet…