Staking bij de TEC-bussen in Wallonië

In de regio Luik staakte het hele TEC-netwerk van openbare bussen een week lang om actie te eisen tegen aanvallen op chauffeurs en bussen. In 2024 waren er 108 incidenten in de regio Luik sinds januari, tegenover 150 in heel 2023. Chauffeurs werden verbaal of fysiek aangevallen door boze passagiers of hebben de ruiten van hun bussen zien ingegooid met straatstenen. TEC-chauffeurs en controleurs staakten om dringende maatregelen te eisen.

Chauffeurs voelen zich machteloos tegenover deze aanvallen. Het gebrek aan personeel, controleurs of nachtdiensten geeft een gevoel van straffeloosheid aan degenen die chauffeurs aanvallen en een dienst die nuttig is aan de bevolking beschadigen. Alle depots in de regio volgden de staking en werkers van andere depots mobiliseerden om zich bij de centrale locatie in Robermont te voegen om de druk op de directie op te voeren. Tot twee keer toe weigerden ze weer aan het werk te gaan na loze beloften die ze in het verleden al hadden gehoord.

Er was een week van volledige netwerkonderbreking nodig voordat de directie toegaf aan de chauffeurs, die vastbesloten waren om terug te vechten. Ze kregen toezeggingen van de directie om extra controleurs aan te nemen en om alle controleurs die 1/4-tijds werken nu halftijds te laten werken.

Maar dit is niet alleen een probleem voor TEC-chauffeurs, zoals blijkt uit de aanvallen op De Lijn-chauffeurs en NMBS-begeleiders. Werkers in deze essentiële diensten staan in de frontlinie en zijn soms het doelwit vanwege de algemene verslechtering van de samenleving en de menselijke relaties in die samenleving, met name in het vervoer.