Paul Jansen & Jan Janssen: « Ik zou zelfs meer durven zeggen »

Magnette heeft het voorwendsel gebruikt van de verklaringen van Jambon over de collaboratie om te weigeren de minister van binnenlandse zaken uit te nodigen voor de inhuldiging van het politiebureau in Charleroi.

Jambon zou nochtans de politiek van Magnette hebben goedgekeurd, tegen de bedelarij bijvoorbeeld, gezien die precies dezelfde is als die van De Wever in Antwerpen, waar 2060 daklozen in 2012 gemeentelijke administratieve sancties hebben gekregen of door de politie aangehouden zijn.

De communautaire ruzie dienen alleen ertoe te verbergen dat de Vlaamse nationalisten en de Waalse socialisten bijna dezelfde politiek voeren tegen de armen en de werkers.

Prétextant les déclarations Jambon sur la collaboration, Magnette a refusé d’inviter le ministre de l’Intérieur N-VA à l’inauguration de l’hôtel de police de Charleroi.