Ongelijkheden : collectivisering staat op de dagorde

Volgens een verslag van het Global Inequality Lab is het vermogen van miljardairs sinds het begin van de pandemie met 3,6 biljoen dollar toegenomen. Dit komt overeen met wat alle regeringen in de wereld in een jaar aan gezondheid uitgeven!

In het verslag wordt ook gewezen op de groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm in de overgrote meerderheid van de landen.

Deze weerzinwekkende ongelijkheden zijn het gevolg van de kapitalistische uitbuiting en zullen slechts hiermee verdwijnen, door de onteigening van de parasitaire klasse die vandaag alle productiemiddelen bezit.