Niet alle landen staan achter de NAVO

Bij de laatste stemming in de VN over een resolutie waarin Rusland wordt veroordeeld voor de oorlog in Oekraïne, stemden 39 landen tegen of onthielden zich van stemming. Daartoe behoren China, India, Zuid-Afrika, Vietnam en Algerije. Hoewel deze 39 landen slechts een minderheid zijn van de 193 leden van de VN, vormen zij samen bijna de helft van de wereldbevolking!
Deze stemming laat zien dat het beleid van de NAVO in Oekraïne niet overal ter wereld wordt
goedgekeurd… verre van dat. In werkelijkheid is het beleid van de NAVO niet zo goed beschouwd dan het
lijkt. Want ook al vertegenwoordigen de stemmen in de VN slechts het standpunt van de regeringen en
niet dat van de bevolking, de landen die tegen de resolutie hebben gestemd of zich van stemming hebben onthouden, kennen heel goed het geweld van de kolonisatie en de oorlogen die door de imperialistische landen, waarvan de NAVO de gewapende arm is, worden opgelegd!
De bevolking van China, India, Zuid-Afrika, Vietnam of Algerije herinnert zich de wreedheden die
Engeland, Frankrijk of de VS tegen hen hebben begaan! De arbeiders van deze landen hebben al
meegemaakt wat de Russische arbeiders vandaag meemaken, zij weten wat er gebeurt met de NAVO!