Neen!

Eigenlijk, nee, dit is geen grap. De directie wil de nachtelijke schoonmaakploeg inkrimpen.
Niemand droomt ervan om ’s nachts een fabriek schoon te maken. Als collega’s het doen, is
dat om dezelfde redenen als de rest van ons: ze hebben een loon nodig. Dus is er geen
sprake van dat de directie geld bespaart over de ruggen van de schoonmaakploeg.