Mobilisatie in de gezondheidssector

Op donderdag 17 juni zijn veel werkers in Waalse en Brusselse ziekenhuizen in staking gegaan na een oproep van de vakbonden. Zij hekelen het gebrek aan personeel, de werkoverlast, het gebrek aan erkenning en loon.

Na 15 maanden epidemie en de mooie praatjes van de regering is er niets gedaan om de lonen te verhogen of het nodige personeel aan te werven. En nu het aantal covid-patiënten afneemt, staat het personeel onder druk van de directie om routineconsultaties en -procedures uit te voeren die werden geannuleerd en uitgesteld, om zo geld in het laatje te brengen. Dit alles terwijl het personeel uitgeput is en er niets wordt gedaan om iedereen in staat te stellen verlof te nemen.

Ze hebben gelijk om hun stem te laten horen! We moeten de gezondheidszorg dringend herfinancieren en het geld daarvoor zit in de schatkist van de farmaceutische en medische industrie!