Laat 2022 het jaar zijn van de terugkeer van de strijd van de werkende mensen !

De afgelopen twee jaar werden voor de werkende klasse gekenmerkt door perioden van werkloosheid, gedeeltelijk of volledig verlies van inkomen, en steeds zwaardere en precaire arbeidsomstandigheden. Het nieuwe jaar gaat gepaard met torenhoge energierekeningen en prijzen in het algemeen, en een nieuwe golf van Covid in bloedende ziekenhuizen.

De eindjes van de maand wordt voor gezinnen uit de arbeidersklasse met angst verwacht, ziekenhuizen en scholen staan op instorten, maar het beeld is anders voor de financiële sector en de rijken.

De top tien van de grootste fortuinen ter wereld is gegroeid met 352 miljard euro, of 67.000 euro per minuut per persoon! In 2021 wordt een nieuw record gevestigd voor de wereldwijde dividenden van aandeelhouders, en de aandelenmarkten in de wereld hollen van record naar record. In België is het aantal miljardairs en miljonairs midden in de pandemie toegenomen!

Waar het om gaat is niet zozeer het virus als wel de keuzes van de grote kapitalisten en de regeringen die hen dienen. Het is het functioneren van deze maatschappij, die volledig gericht is op winstbejag.

Voor sommige kapitalisten was de pandemie zelf een gouden kans: Pfizer, BioNTech en Moderna maken alleen al 52.500 euro winst… per minuut! Winst gemaakt met te dure vaccins die de arme bevolking in de wereld van vaccinatie afhouden. Hierdoor kan het virus ook nieuwe mutaties produceren… en dan nieuwe golven, ook in rijke landen.

Anderen, zoals de grote olie- en vrachtmultinationals, gebruiken hun monopoliepositie om de prijzen te verhogen. Stijgende energierekeningen brengen aan de andere kant van de maatschappij goed nieuws. Zo is de nettowinst van Total over de eerste negen maanden van 2021 verviervoudigd ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De energiegroep Engie verwacht voor 2021 een nettowinst van 3 miljard euro, drie keer meer dan in 2019.

De stijgende energiefacturen verstoren alle sectoren van de economie en hebben dramatische gevolgen voor gezinnen uit de arbeidersklasse. Maar laat maar: het fortuin van de grote aandeelhouders moet blijven groeien! 

Het afgelopen jaar hebben de 16 grootste automobielbedrijven te kampen gehad met een tekort aan halfgeleiders, dat intussen is gevolgd door tekorten aan andere onderdelen. De verkoop daalt en bijna alle bedrijven hebben perioden van werkloosheid gekend. Toch zijn de winsten niet gedaald, integendeel! De VW-groep leverde bijvoorbeeld 24% minder auto’s af in het derde kwartaal van 2021, maar boekte een winststijging van 5%!

Dit wonder wordt door een groeiende uitbuiting verklaard. Het waren grotendeels de werkloosheidsfondsen die ten minste een deel van de lonen garandeerden tijdens de perioden waarin de productie werd stopgezet, een enorme besparing voor de aandeelhouders. Dit heeft hen er niet van weerhouden het tempo op werkdagen op te voeren. Nu al zitten tienduizenden tijdelijke werkers in Europa zonder werk en zonder loon, en in alle automultinationals zijn verdere ontslagen gepland.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de ups en downs van hun economie, eisen de bazen een steeds grotere flexibiliteit. Dit blijkt uit de 6,4 miljoen dagelijkse contracten die in 2019 zijn ondertekend. Tussen 2015 en 2019 bestond de helft van alle tijdelijke contracten uit dagcontracten. Elke dag krijgen enkele 17.800 werkers een dergelijk contract, dat elke vorm van levenszekerheid uitsluit.
Daarnaast profiteren grote bedrijven en banken van overheidssubsidies. De overheidsuitgaven ter ondersteuning van de economie zijn nog nooit zo hoog geweest, waardoor de Staatsschuld nog verder oploopt. Ziekenhuizen, scholen en gemeenten staan op het punt te stikken en kunnen de bevolking niet langer essentiële diensten verlenen, terwijl miljarden aan overheidsgeld in de kas van kapitalisten, bankiers en industriëlen vloeien, die er niets anders voor over hebben dan luxe en speculatie!

Deze kapitalistische klasse, die denkt alles te mogen doen wat zij wil, die haar egoïsme oplegt aan de hele mensheid, vreest één ding: de terugkeer van de collectieve strijd van de arbeiders. Want het is in deze strijd dat de arbeidersklasse haar kracht kan herontdekken en haar vermogen om een andere wereld op te leggen: een wereld waarin het om mensen gaat en niet om winst.
Dus, om van 2022 een “goed jaar” te maken, laten we de strijd nu voorbereiden!