Ja tegen de verplichting… om de lonen te verhogen

Georges-Louis Bouchez wil opnieuw werklozen straffen die niet ingaan op een werkaanbieding in een zogenaamd knelpuntsector, zoals de bouw. Werklozen sanctioneren om hen te dwingen eender welk loon en arbeidsvoorwaarden te aanvaarden, dat is een idee naar de smaak van uitbuiters!