In wiens naam?

Met de splitsing van de kas van het kindergeld vrezen de ouders van gehandicapte kinderen de bij-komende kinderbijslag voor gehandicapte kinderen te zien verdwijnen. Men ziet inderdaad toevallig statistieken en vergelijkingen verschijnen die suggereren dat er meer gehandicapte kinderen in Vlaanderen zouden zijn dan in Wallonië en dat een deel van deze misschien niet meer als gehandicapt zouden beschouwd moeten worden.

Alle Vlaamse partijen hebben beweerd dat de Staatshervorming in het voordeel van de Vlamingen zou zijn. Behalve dat het naar het schijnt beter is een rijke en gezonde Vlaming te zijn, eerder dan arm en met een handicap…