Het COVID Safe Ticket in de handen van de bazen?

De werkgeversorganisatie Agoria wil het COVID Safe Ticket verplicht maken in bedrijven. “En wie weigert (om zich te laten vaccineren)? Die moet naar huis gestuurd kunnen worden, zonder loon”, zegt Bart Steukers, CEO van de vereniging.

En hij zegt ook: “Wie zich niet laat vaccineren of testen, vormt een bedreiging voor zijn of haar collega’s. Volgens mij is dat alleen al een juridische basis voor ontslag.”

De spreker is de vertegenwoordiger van al die bedrijven die al het mogelijke hebben gedaan om tijdens de eerste lockdown te blijven werken, ondanks het gebrek aan beschermende uitrusting, en die er geen probleem mee hadden dat een aanzienlijk deel van de besmetting op de werkvloer plaatsvond (en nog steeds plaatsvindt).

Werkers, gevaccineerd of niet, hebben geen les te krijgen van deze mens. Maar zij zullen een manier vinden om zich collectief te beschermen tegen het virus en tegen de bazen die elk voorwendsel aangrijpen om een arbeider van zijn loon te beroven om de aandeelhouders te verrijken!