Fortis: afvloeiingen en verlenging van de arbeidsduur

De directie van de bank kondigt 2 500 afvloeiingen op drie jaar aan, en eist tezelfdertijd een verlenging van één uur van de arbeidsweek… zonder loonverlies. De 3 syndicale organisaties hebben liever deze achteruitgang en de afvloeiingen getekend om zogezegd “het ergste te vermijden”. 

De bank is toch niet failliet: einde 2018 heeft ze  haar aandeelhouders 1,9 miljard euro dividenden gestort, wat het equivalent is van de jaarlijkse wereldwinst van de BNP Paribas Fortis groep in 2017! Fortis heeft natuurlijk de middelen om deze banen te behouden, maar er moet een krachtsverhouding komen om ze hiertoe te dwingen!