Flexibiliteit van het werktempo, niet van de gewerkte dagen!

Rekeningen en prijzen gaan door het dak, dus wat we nodig hebben is geen loonsverlaging door de werkloosheid, maar een aanzienlijke verhoging.

En als het nodig is om minder te produceren, hoeft de directie alleen maar het tempo te verlagen en het werk te spreiden over de hele week en over alle werkers, uitzendkrachten inbegrepen! De gecumuleerde winst is meer dan genoeg om onze volledige lonen te betalen.