Erger dan met geld smijten!

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt al een jaar lang beurswaarden voor een maandelijks bedrag van 60 miljard €.  Ze heeft aangekondigd dat ze dit bedrag tot 80 miljard € per maand zal verhogen naast gratis leningen voor de banken.

Voor het zwakke resultaat van deze maatregelen die geacht zijn de economie te redden hebben sommige economisten gesuggereerd dat dit geld uit een helikopter gooien meer doeltreffend zou zijn.  Het door de bevolking opgehaald geld zou dan de koopkracht verhogen in plaats van het geldhandel vol te proppen (volgen hun berekeningen zou het tot 175€ per maand en per persoon neerkomen).

Men zal niet op een helikopter kunnen rekenen maar de bevolkingen hebben alle redenen om de opofferingen niet te aanvaarden die de regeringen hen namens het tekort aan geld opleggen.  Het geld die zo aan de grote ondernemingen en aan de banken wordt uitgedeeld zal geen ander effect hebben dan de speculatieve zeepbellen te doen zwellen die ten gelegenheid van de volgende crisis zullen barsten.