Er is geen wonderbare vermenigvuldiging !

Wanneer het ABVV vaststelt dat 55 000 werklozen in 2015 uitgesloten zullen worden van de werkloosheidsuitkeringen, ontkent de RVA dit cijfer… en beweert die dat de uitsluiting « maar slechts » 27 500 mensen betreft.

Maar waar zijn de banen waarbij deze tienduizenden werklozen kunnen solliciteren ? Home Market ? Makro ? Saint Gobain ? Nochtans zijn er cijfers die de RVA niet ontkent, want het zijn de zijne. Het is zo dat er in elke gewone gemeente van het land al tientallen kandidaten zijn voor elke vacature. Hoe zouden dan deze extra werklozen werk kunnen vinden ?