Engie-Electrabel: keten van superwinsten

De explosie van de inflatie is een overdracht van geld van werkers naar aandeelhouders. Zo zal de groep Engie-Electrabel tussen 2021 en 2024 9 miljard euro extra winst boeken dankzij de stijging van de elektriciteitsprijzen! En slechts 1,5 miljard zou worden belast.

Hun kluizen zijn overvol, en de regeringen zijn medeplichtig! Om de prijzen te controleren en de lonen werkelijk te verhogen, zullen de arbeiders deze grote bedrijven volledig en zonder compensatie moeten onteigenen.