En de 3 150 die hun job kwijt zijn, wat gaan ze zeggen?

“Wat moet ik aan mijn klanten, mijn gezin of mijn vrienden zeggen”, dit staat in een mededeling van de directie die aan de bedienden van ING bestemd is. En dan wordt uitgelegd dat een “aantrekkelijke verloningssysteem” nodig is om “zeker te zijn dat de meest bekwame mensen aan het hoofd blijven”.

“De minachting van de bazen kent echt geen grenzen”, dit is wat iedereen verstaat door de mededeling van de directie te lezen… net zoals hun gezin of vrienden.