Een loon voor iedereen!

Er zou sprake zijn van werklozen te verplichten gratis te werken ten dienste van de samenleving. Achter een berg morele beschouwingen zoals “je moet de hulp van de maatschappij verdienen” (beschouwing die toch niet voor bankiers lijkt te gelden) of voorwendsels van de aard “het is om de werklozen te helpen om zich opnieuw in de arbeidswereld te integreren”, enz. is het gewoon een (extra) open deur naar gratis werken en nog meer uitbuiting.

Om echte banen te scheppen moet men van de winsten nemen en ermee beginnen de duizenden nuttige banen die in de openbare diensten en in de gemeenten zijn geschrapt, te herstellen.