Een jaar later woedt het winstvirus nog steeds

Er is een heel jaar verstreken sinds de eerste lockdownmaatregelen werden genomen. En hier staan we dan, voor een waarschijnlijke derde golf. Ziekenhuizen zitten nog steeds overvol met hetzelfde aantal patiënten op de intensive zorg.

De regeringen hebben een jaar de tijd gehad om massaal aan te werven in ziekenhuizen en het aantal bedden te verhogen. Zij hebben ook een jaar de tijd gehad om lokalen te vorderen en massaal aan te werven in scholen om besmettingen te beperken en tegelijkertijd goede onderwijsomstandigheden voor leerlingen en leerkrachten te garanderen.

Ze deden niets van dat alles! In plaats daarvan deelden zij markten en miljarden uit aan bedrijven en banken voor giftige maskers, niet geleverde vaccins.

Het wordt echt tijd dat arbeiders het heft in eigen handen nemen om zich te verdedigen tegen het virus van kapitalistische winst dat de hele mensheid bedreigt!