Een bewuste stemming, een bemoedigend resultaat

Onze lijst Lutte Ouvrière voor de federale verkiezingen in Henegouwen heeft 5 735 stemmen gekregen, meer dan de 3 539 van 2014, wat dus 0,78% in 2019 in plaats van 0,48% in 2014. Deze kiezers hebben gekozen hun stem te geven aan de enige lijst die zich wendde tot klassenbewuste werkers en die een duidelijk communistisch programma voorstelde.

Op Lutte Ouvrière stemmen was zijn verzet niet alleen tegen de regeringen uitdrukken, maar ook tegen al dat kapitalistisch systeem waar de aandeelhouders van de grote banken en bedrijven de echte macht in handen hebben en dat volledig op de uitbuiting berust. Dit was een stem geven aan het internationalisme, aan het oude slogan van de arbeidersbeweging: “Werkers aller landen, verenigt U”.

We wenden ons tot de werkers met een duidelijk communistisch programma. Deze ideeën gaan vandaag tegen de stroom in, maar het zijn de enigen die een echt perspectief openen voor de hele mensheid, want de economische, sociale, militaire en ecologische ramp waarin de mensheid wegzinkt, kan geen oplossing vinden in het kader van het kapitalisme dat precies de oorzaak is!

Om deze aan te pakken hebben de werkers een revolutionaire communistische partij nodig. Deze partij moet nog worden opgebouwd. Zij die op ons hebben gestemd, die met ons gesprekken hebben gevoerd, nodigen we uit om niet alleen te blijven met hun opstand en hun ideeën, en om op één of ander manier contact met ons te houden.