Een akkoord… voor de industriëlen

De drie landbouwbonden in het noorden van het land hebben een akkoord bereikt met de Vlaamse regering over een reeks maatregelen. Maar kleine boeren en landarbeiders zullen geen kruimel verandering zien.

Naast een paar beloftes – die alleen maar beloftes zijn – over het verminderen van administratieve taken, heeft de Vlaamse regering voorgesteld om de aankoop van grond door de overheid zelf op te schorten en heeft ze een paar maatregelen voorgesteld, rond stikstof, die dus vooral industriële varkens- en kippenboerderijen treft.

De stikstofniveaus zijn erg hoog in Vlaanderen en veroorzaken vervuilingsproblemen en langetermijnschade aan de bodem. Maar chemische stikstof, of de stikstof in mest, is ook essentieel voor hoge gewasopbrengsten en boeren hekelen maatregelen die het gebruik ervan beperken als rechtstreeks leidend tot hun ondergang.

Maar hoeveel vierkante kilometers land de overheid ook opkoopt, of hoeveel nieuwe stikstofmaatregelen er ook worden ingevoerd, dit zal niets veranderen aan de problemen van kleine boeren die klem zitten tussen de terugbetaling van bankleningen, de multinationals die hun apparatuur, planten en meststoffen verkopen, en de aankoopcentrales van de grote winkelketens en agrovoedingsbedrijven die hun producten van hen kopen tegen lage prijzen!

Toch heeft dit akkoord het leven veranderd van de grote industrieën rond de haven van Gent, die opgelucht adem konden halen met de terugkeer van het vrachtverkeer.