Drie keer ziek… en dan buiten zitten?

De regering wil drie afwezigheden van één dag mogelijk maken zonder medisch attest. Het klinkt goed op papier, maar wat zal de realiteit zijn op de werkvloer?

Wordt het zoals bij Audi, waar je op kantoor wordt geroepen als je de pech hebt vaker dan gemiddeld ziek te zijn en na drie ziektes kan worden ontslagen, zelfs met een medisch attest? Of zoals de collega die bij Volvo stierf en geen ziektedag durfde te nemen uit angst zijn baan te verliezen?

Ja, het zou normaal zijn om thuis te kunnen blijven als je je niet goed voelt, maar daarvoor is een machtsevenwicht met de bazen nodig!