Delhaize: “Justitie” laat haar ware gezicht zien

Terwijl de werkers van Delhaize de franchising van de 128 geïntegreerde winkels al twee maanden
aan de kaak stellen en bestrijden, heeft de directie een stakingsverbod voor het hele land gekregen van de
rechtbank van eerste aanleg. De zogenaamde Justitie en de Staat tonen hun ware gezicht: de wetten
worden gemaakt door en voor de bazen. Om te winnen van de aandeelhouders en de bazen, valt er noch
van de regeringen, noch van de rechters iets te verwachten.
Alleen als de stakingsbeweging zich breed verspreidt in de distributiesector en in feite over het
hele land, zullen de werkers in staat zijn een krachtsverhouding af te dwingen aan de bourgeoisie. In
dergelijke gevallen zullen de rechtbanken en de politie niet in staat zijn piketten te voorkomen.