De wet tot bevordering van de winst

Dinsdag 22 april is de “wet tot bevordering van de werkgelegenheid” in de Kamer goedgekeurd. Ze verlengt onder anderen de loonmatiging en wettigt de indexsprong.

Deze wet is een zware aanval tegen de lonen. De bedoeling is de “loonkosten” te verlagen en de winsten te verhogen.

Wat de werkgelegenheid die de regering beweert te bevorderen met deze wet, niets wordt aan de bazen opgelegd. En de vermindering van de levensstandaard zal opnieuw de daling van de consumptie met zich meebrengen… samen met de stijging van de werkloosheid.