De steuntrekkers zijn niet wie men denkt

Volgens de cijfers van het federaal planbureau bedragen de subsidies die in 2016 aan de bedrijven zijn uitgedeeld, bijna 14 miljard euro! Dit is bijna even dat de belastingen die betaald worden door het geheel van de bedrijven die actief in België zijn. Men hoort elke dag spreken over de moed van de ondernemers, hun verantwoordelijkheidsgevoel, hun belang voor de maatschappij, terwijl de werkers frauderen en te veel kosten.

Het tegenovergestelde is waar: de steuntrekkers die veel kosten, zijn de aandeelhouders en de bazen! De werkers, zij, produceren alle rijkdommen!