De rekening klopt niet

In vijf jaar tijd is het mediane loon in België met 16% gestegen.
In dezelfde periode zijn levensmiddelen met 30%, vervoer met 25% en
huisvesting met 20% gestegen.