De PVDA over Van Hool:Is “lokaal bouwen” het echte probleem? 

De PVDA bekritiseert de Vlaamse regering voor het feit dat De Lijn (de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij) haar nieuwe bestelling van elektrische bussen niet heeft geplaatst bij de Belgische fabrikant Van Hool, maar bij een Chinees bedrijf. Voor de PVDA moet Van Hool verdedigd worden als “kroonjuweel van onze industrie”, omdat de fabrikant in financiële moeilijkheden verkeert en dit een kans zou zijn om “onze economie en ons industrieel weefsel te versterken”.

Maar Belgisch kopen en lokaal produceren, is dat de echte kwestie? Want veel Belgische bedrijven verhogen hun winsten zonder meer mensen aan te werven. En wanneer bedrijven zoals Van Hool aankondigen dat ze het moeilijk hebben, is dat vaak een goed excuus om overheidssubsidies, opdrachten van de Staat en opofferingen van de werkers te krijgen.

Het ophemelen van de deugden van “lokale productie” doet mensen geloven dat er een gemeenschappelijk belang is tussen Belgische werkers en Belgische kapitalisten. Maar dat is er niet! Nationalistische argumenten zijn alleen nuttig voor de bazen, want in het geval van een crisis zullen de kapitalisten er geen probleem mee hebben om mensen te ontslaan, te delokaliseren en de lonen te verlagen, terwijl ze de winsten die ze gemaakt hebben over de rug van de werkers behouden. Bedrijven geven niets om “lokaal produceren”, ze produceren en verkopen waar ze de meeste winst maken, zelfs als dat betekent dat ze duizenden banen vernietigen en de planeet verwoesten.

Meer in het algemeen kunnen de problemen van de mensheid, de opmars naar oorlog, de opwarming van de aarde, uitbuiting en werkloosheid niet worden opgelost door “lokale productie”. We moeten de grote banken en bedrijven onteigenen en de hele samenleving op wereldschaal organiseren. Dit is de enige manier om de samenleving rationeel te organiseren.