De mythe van de kapitalisten over de werkloosheid

De grote bazen en de regering proberen de werkloosheidsuitkeringen permanent te verlagen. Hun belangrijkste maatregel is om de werkloosheidsuitkering na twee jaar af te schaffen.

In hun rijke wereld zou het probleem zijn dat werklozen geen werk zouden willen vinden!

Uit de laatste werkgelegenheidscijfers blijkt dat er in België bijna 500.000 werkzoekenden zijn, met officieel 170.000 vacatures, waarvan er in werkelijkheid veel niet bestaan.

Het echte probleem met werkloosheid is dat kapitalisten massaal ontslaan en niet willen aannemen!