De kracht van de werkers is de staking

Terwijl patronaat en regering hun aanval tegen de werkende mensen blijven voeren, hebben de syndicale vertegenwoordigers aanvaard om de onderhandelingen te hervatten rond de “hervorming van het stakingsrecht”.

Ze zeggen de regering te willen tonen dat het “sociale overleg” wel werkt. Maar dat “overleggen” werkt enkel in het voordeel van de grote bazen. Zonder krachtsverhouding zal zo’n onderhandeling enkel in een nieuwe achteruitgang kunnen uitmonden.

Om onze banen, lonen, pensioenen en in het algemeen ons levensstandaard te verdedigen, zal men moeten terugslaan in de klassenstrijd die door de kapitalisten wordt gevoerd.

Dit is een vooruitzicht dat de bureaucraten die de directie van de vakbonden zich hebben toegeëigend, achtergelaten hebben om in hun zeteltjes te kunnen blijven babbelen met de grote bazen.