De goeien en de slechten (I)

De PS, die al 15 jaar samen met de MR in de regering zit, heeft de hele 1-mei herhaald dat het al dan niet stemmen op de PS als gevolg zou hebben een regering à la Martens-Gol laten komen. Die regering had toen van 1981 tot 1987 talrijke indexsprongen opgelegd, samen met een zeker aantal be-zuinigingsmaatregelen.

Voor de verkiezingen beroemde de PS zich erop recordbesparingen van 22 miljard te hebben gemaakt, door tegelijk miljarden aan de bankiers en de kapitalisten uit te delen, een Staatshervorming op te stellen die in de ko-mende jaren haar schadelijke gevolgen zal tonen, en de eerste stappen te doen in de splitsing van de sociale zekerheid… Maar, zeggen ze, het zou nog erger zijn zonder de PS.

Van minder erg naar minder erg doet de PS actief mee aan het leiden van de werkende mensen naar de ramp. Dan moeten ze zich verbazen dat de wer-kers hen de rug toekeren. Maar het is niet door het stembriefje, maar door de strijd dat de werkers een stop zullen kunnen opleggen aan de patroons en hun medeplichtigen in de regering en aan de leiding van de vakbonden.