Cadeaus voor “lokale” uitbuiters

Het Waalse Gewest heeft net 45 miljoen vrijgemaakt om “lokale” voedingsbedrijven te steunen.

Als “dekmantel” zullen sommige kleine coöperaties van deze subsidies profiteren; dit zijn degenen die in de media te zien staan.

Maar de 45 miljoen zal vooral ten goede komen aan de grote landbouwbedrijven.

Of ze nu “lokaal” zijn of niet, het maakt geen verschil. Een Waalse kapitalist is niet beter dan een andere, het zijn allemaal uitbuiters!

Economisch nationalisme is nooit in het belang van de werkers geweest! Al deze cadeaus aan “Waalse”, “Vlaamse” of “Belgische” bazen wegen op de overheidsbegrotingen die toch al in het rood staan.