Brief aan ondertekenaars

Beste ondertekenaars, beste vrienden,

Dankzij uw gebaar van steun zal Arbeidersstrijd/Lutte Ouvrière aanwezig zijn bij de federale verkiezingen in de kieskringen Brussel en Henegouwen.

Op een moment dat er ontslagen wordt bij Audi, Van Hool, Volvo, Esprit, Imperial en in de detailhandel,

dat er steeds meer gewone mensen zijn die zich angstig afvragen hoe we de huur, de boodschappen enz. gaan betalen,

en dat grote bazen nu al eisen dat de volgende regering de loonindexering afschaft en de werkloosheidsuitkeringen in de tijd beperkt:

We willen de stem laten horen van werkers van alle categorieën, werklozen, studenten, enz., die zich niet laten misleiden door beloften van politici die nooit zullen worden nagekomen. Maar we willen ook luid en duidelijk zeggen dat het niet aan de bevolking is om op te draaien voor de crisis die veroorzaakt wordt door het winstbejag en het beleid van miljardairs!

In een tijd waarin de economie wegzinkt in chaos, waarin de leiders van alle Staten zich voorbereiden op de mogelijkheid van oorlog op veel grotere schaal, door het verhogen van militaire budgetten en het ontwikkelen van een “oorlogseconomie”, in een tijd waarin ze daarmee grotere regio’s in vuur en vlam riskeren te zetten:

We spreken ons uit in deze verkiezingen om het kapitalisme aan te klagen dat oorlogen voortbrengt en om een stem te geven aan degenen die niet ingelijfd willen worden om te gaan sterven en gewone mensen van andere landen uit te moorden.

In een tijd waarin nationalisme en extreemrechtse partijen over de hele wereld in opmars zijn en hun dodelijke gif van verdeeldheid tussen werkers verspreiden:

We willen in deze verkiezingen een stem geven aan degenen die ervan bewust zijn dat verdeeldheid tussen werkers altijd in het voordeel is van de bazen, en het oude motto van de arbeidersbeweging naar voren brengen: “Proletariërs van alle landen, laten we ons verenigen” om dit systeem omver te werpen dat ons niets anders te bieden heeft dan uitbuiting, ellende en oorlog.

Onze aanwezigheid bij deze verkiezingen zal geen verschil maken voor de samenstelling van de volgende regering. En het kan het patronale offensief dat nu begint niet stoppen. Maar het stelt ons wel in staat om oppositie bewust te voeren, zonder illusies, zonder ons te vergissen in de vijand. Voor de strijd die nodig is, kan het een stem geven aan ideeën die ons kamp helpen versterken, dat van werkers, met of zonder werk, hier of elders. De kant waar alles van afhangt, die niemand uitbuit en die de wereld kan veranderen! En het kan ons helpen samen te komen.

Als jij je ook afvraagt “waar gaan we heen?”, neem dan contact met ons op, kom langs op onze bijeenkomsten of praat met anderen die misschien geïnteresseerd zijn!

Met onze aanwezigheid bij de verkiezingen willen we ertoe bijdragen dat degenen die niet willen opgeven, met elkaar in discussie gaan en hun krachten bundelen. Want de dingen zullen alleen veranderen als de werkers zelf het initiatief nemen! Wat Arbeidersstrijd/Lutte Ouvrière bij te dragen heeft aan het collectieve debat zijn de ervaringen van de arbeidersbeweging uit het verleden, die herhaaldelijk haar capaciteit voor strijd, organisatie en solidariteit heeft laten zien, evenals haar superioriteit over de kapitalistische klasse.

We kunnen niet op de media reknenen om ons echt te laten horen. We kunnen alleen vertrouwen op de initiatieven van degenen die deze perspectieven ondersteunen. Als deze ideeën geheel of gedeeltelijk overeenkomen met je eigen ideeën, help ons dan om ze bekend te maken! En stem en laat stemmen op LUTTE OUVRIERE bij de federale verkiezingen.

Om campagnemateriaal te verkrijgen: folders voor in de brievenbus, posters voor op het raam of om een bijeenkomst-debat met een kandidaat te organiseren:

Tel : 0470-18.82.39    E-mail : contact@lutte-ouvriere.be

Om onze publicaties te delen op de verschillende sociale netwerken en meer te weten te komen over onze campagneagenda en onze standpunten over talrijke thema’s:

Internet : https://lutte-ouvriere.be/elections-2024/ FB : https://www.facebook.com/LutteOuvriere.Arbeidersstrijd/ TikTok : https://www.tiktok.com/@lutteouvrierebelgique/ X : https://twitter.com/lutteouvrierebe

Bij post : BP 54, rue de la Clef, 7000 Mons

Meeting

1 juni 2024, 15 uur, op de campus van de Université Libre de Bruxelles, zaal H1301

Met onze broederlijke groeten,

Isabel Destrument,

leerkracht, lijsttrekker voor het Brussels Gewest  

MW, 

technicus bij het Waals Gewest, lijsstrekker voor Henegouwen

20 avril 2024