Bezuinigen in alle talen

De N-VA had beloofd de Vlamingen te verdedigen, en alle Vlaamse partijen hadden gezworen dat de Staatshervorming aan iedereen zou profiteren. Dit was voor de verkiezingen… Nadien heeft de nieuwe Vlaamse regering besparingen aangekondigd: de ouders zullen meer voor kinderopvang betalen, nog meer om hun kinderen aan de universiteit in te schrijven, maar zullen minder kindergeld krijgen (ze hangen nu van de gewesten af), de zorg voor de ouderen of voor een familielid worden duurder en er wordt nog zwaar gesnoeid in de woningpremie en in de subsidies voor cultuur en sociale projecten…

In Wallonië hadden alle politieke partijen hun plannen om een job te beloven aan elke jongere. Dit was voor de verkiezingen… Nadien heeft de nieuwe Waalse regering besparingen aangekondigd: onder andere, alleen 1 ambtenaar op 5 zal vervangen worden wanneer die op pensioen vertrekt, en het onderwijs zal het moeten kunnen met 150 miljoen minder per jaar dan vroeger…

Zowel op gemeentelijk, gewestelijk, federaal als op Europees niveau is het bezuinigen voor de werkers in alle talen. De tegenaanval zal alle talen spreken!