Arbeider? Bediende? De patroons stellen de eenheidsstatuut voor van …tijdelijke kracht

Sinds de introductie van de « eenheidsstatuut » die zogezegd het verschil moest verwijderen tussen bedienden en arbeiders, is het aantal aanwervingen met tijdelijke contracten significant gestegen. De patroons vervangen op deze manier de proefperiode van zes maanden die geschrapt werd voor de bedienden… en omzeilen de opzegtermijn van de arbeiders die wat langer was geworden.

Dit toont in ieder geval één ding aan: noch de arbeiders noch de bedienden kunnen iets verwachten van onderhandelingen die achter gesloten deuren verlopen tussen patroons en syndicale leidingen. Het is de strijd van alle arbeiders onder alle statuten die nodig is om het verbod op ontslagen op te leggen en het aanwerven van alle werkers met zekere contracten.