Allemaal militanten worden van onze loonfiches en van onze banen

Sinds twee weken zijn de “gele hesjes” bezig met het blokkeren van rondpunten, kruispunten, raffinaderijen en andere supermarkten. In Frankrijk, waar dezelfde beweging ook tegen belastingen gestart is, spreekt men steeds vaker over de nodig verhogingen van lonen en pensioenen.

Belastingen op diesel is de druppel die de emmer heeft doen overlopen. Maar afvloeiingen, bevroren lonen, verminderde pensioenen, afgeschafte werkloosheids uitkeringen, jacht op zieken… dat allemaal maakt het al lang steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen voor de gewone huishoudens.

Voor duizenden mannen en vrouwen die op één of ander moment aan de beweging deel hebben genomen was het vaak de eerste betoging, de eerste collectieve actie. En velen zeggen dat ze veel solidariteit en steun hebben gekregen, en dat ze aangemoedigd worden om uiteindelijk te durven protesteren.

Honderden duizenden mensen die niet meer willen zwijgen. En met hun actie hebben de “gelehesjes” getoond dat het mogelijkis om zich van de basis te mobiliseren ook al er geen vakbond of partijis om hiertoe op te roepen. Dit is een belangrijke stap die gedaan is!

“Het geld komt niet zomaar uit de lucht gevallen”, is het antwoord van Charles Michel. 

Neen, inderdaad, het geld komt niet zomaar uit de lucht gevallen: het vliegt naar de zakken van de aandeelhouders van de grote banken en bedrijven!

Het zijn de werkers die alle rijkdom produceren. Het zijn zij die deze produceren in de bedrijven, die deze vervoeren, verkopen en de hele administratie ervan beheren.

Maar het zijn de bazen die de winsten op zaksteken. De lonen zijn bevroren, maar de winsten vliegen de pan uit. Voor de grote bedrijven van de Bel20 zijn de winsten vorigjaar met 56% gestegen!

Zo worden de werkers bestolen vooral eerbelastingen en taksen te betalen. Dit is omdat de lonen omlaag gaan en de werklast om hoogdat de winsten stijgen.  Het zijn onze lonen OF hun winsten. Steeds meer voor het patronaat, steeds minder voor de werkers, dit is het motto van de klassenstrijd die het patronaat tegen de werkendemensen voert, in de bedrijven en via de Staat.

Daarom is het nodig voor de werkendemensen om voordeel te trekken uit de toestand die door de “gelehesjes” gestart is en dat ze hun strijd voert over hun terrein met hun eisen!

Het is binnen de bedrijven dat men de werking van de economieecht kan aanklagen en over het groot patronaat en de regeringen kan wegen. Dit is in de bedrijven die de rijkdom worden gemaakt.  Wanneer het werk wordt gestopt, wordt de kapitalistischeklasse getroffen precies waar het pijn doet: in haar winsten. Het is wanneer de kapitalisten vrezen alles te verliezen dat ze toegevingen doen.

De werkers kunnen zich niet tevreden stellen met zo’n beperkt motto als “weg met de taksen! ». Er is een reden dat dit motto zo makkelijk over genomen worden door extreemrechts, onder anderen door Le Pen in Frankrijk en door de Parti Populaire in Wallonië.

Dat de woede op politici wordt gericht, is geen probleem voor deze extreem rechtse demagogen. Ze willen hun plaats in nemen.  Maar dit zal zijn om dezelfde politiek op een nog hardere manier te voeren! Want Modrikamen, de advocaat van de aandeelhouders van Fortis, die de Parti Populaire leidt, de miljonaire Marine Le Pen, het Vlaams Belang… zijn helemaal niet tegen cadeaus aan het patronaat.  In hun programma’s verdedigen ze allemaal nog grotere verlagingen van belastingen voor de bedrijven.  En net zoals Charles Michel, Di Rupo, De Wever en Co blijven ze herhalen dat de bazen moeten geholpen worden om dat ze banen creëren…

Maar Caterpillar, de banken, Delhaize, ArcelorMittal, en al deze grote bedrijven die miljarden hebben gekregen van de Staat, hebben duizenden banengeschrapt!

De politici kunnen veranderen, maar de aandeelhouders van de grote bedrijven blijven.  En hun programma voor de volgende regering blijft dezelfde: in een nog hardere versie zal het steeds weer zo zijn: meer voor de bazen, minder voor de werkers.

De werkers moeten hier tegen hun eigen programma opstellen: iedereen moet correcte baan, loon en pensioen krijgen! De kapitalisten moeten van hun winsten nemen om die te betalen!

Om de prijzen te volgenmoet er een algemene verhoging van lonen, pensioenen en uitkeringen komen.  En er moet ook weer een echte indexering op de lonen komen!

We hebben de kracht om zoiets op te leggen, als we allemaal militant worden voor onze loonfiches!